Suojele kanssamme luontoa!

Ulkoilma Akatemia haluaa toiminnallaan kunnioittaa luontoa ja minimoida aiheuttamaansa ympäristökuormitusta. Tälle sivulle on kerätty meidän toimintatapoja, joilla pyrimme suojelemaan luontoa ylimääräiseltä rasitukselta. Kuulemme mielellämme myös uusia ehdotuksia, joilla voisimme toimia luonnon parhaaksi.

Kannustamme liikkumaan ympäristöystävällisesti

Pyrimme jatkuvasti löytämään vaihtoehtoja, joilla meidän kurssit ja vaellukset olisivat paremmin saavutettavissa. Pyrimme löytämään kohteita ja sellaisia ajankohtia, jolloin perille pääseminen olisi mahdollista myös julkisella liikenteellä.

Koska toimimme pääosin kansallispuistoissa, joudumme nöyrtymään liikenneyhteyksien suhteen. Tämän takia kannustamme kaikkia osallistujia kimppakyyteihin. Suljetussa Facebook-ryhmässä tai sähköpostilla pyrimme saattamaan yhteen kyytien tarvitsijat ja tarjoajat.

Aikatauluja olemme muuttaneet muun muassa Nuuksion kansallispuiston kursseilla. Otamme nykyään huomioon bussien aikataulut ja sovitamme ne omiin aikatauluihimme. Näillä pienillä toimilla voimme vähentää ylimääräistä yksityisautoilua.

Metsähallitus – Kestävän matkailun periaatteet

Olemme allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa. Toimimme kansallispuistoissa Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti.

Kansallispuistoilla ja muilla suojelualueilla on suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Suojelualueiden hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun se yhteistyössä sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. – Metsähallitus

Tutustu tarkemmin Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteisiin.
julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2233

Toimimme roskattoman retkeilyn periaatteiden mukaisesti

Tuomme kaikki mukana kantamamme pois maastosta. Emme jätä mitään roskia luontoon tai aiheuta toiminnallamme jälkiä luontoon. Jaamme tietoutta roskattomasta retkeilystä.

Roskattomasta retkeilystä hyötyvät sekä luonto että retkeilijä. Roskattoman retkeilyn ansiosta retkikohteiden kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet, vaikka kansallispuistojen ja muiden retkikohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet.

Roskaton retkeily vähentää huoltoajoa retkeilykohteissa ja sitä kautta melua, päästöjä ja maaperän kulumista. Se säästää luonnon lisäksi rahaa ja työtä, jotka voidaan suunnata retkeilyreittien ja muiden palveluiden parantamiseen, retkeilijöiden iloksi.