Jokamiehenoikeudet antavat oikeuden poimia luonnonmarjoja ja sieniä.

Tässä moduulissa katsomme jokamiehenoikeuksia. Mitä saa tehdä ja mitä ei? Millaisia velvollisuuksia meillä on?

Jokamiehenoikeudella tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Niistä nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Laajat luonnonalueet ja harva asutus luovat hyvät edellytykset jokamiehenoikeuksien käyttämiselle. Eri lait antavat, ohjaavat tai rajoittavat jokamiehenoikeuksia.

Poikkeuksia

Liikkumista rajoitetaan mm. puolustusvoimien harjoitusalueella, kaivosalueella sekä rajavyöhykkeellä.

Rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista, ja ilman lupaa se on rangaistavaa. Rajavyöhykkeelle voi anoa rajavyöhykelupaa. Rajavyöhykelupaa haetaan kirjallisesti kyseisen alueen vartioston esikunnalle tai vartioasemalle suunnatulla hakemuksella. Hakemus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, postin, lähetin, asiamiehen tai avustajan välityksellä tai sähköisesti.

Laavu metsässä?

Suomen metsistä löytyy runsaasti erilaisia laavuja. Yksityinen laavu ei ole kenen tahansa käytettävissä. Laavun käyttöön tulee saada laavun omistajan lupa. Laavut.org sivustolta löytyvien laavujen käyttö ei ole aina sallittua, koska emme tiedä kuka laavut omistaa. Sinulla on velvollisuus ottaa selvää kenen laavua olet käyttämässä. Turvallisin vaihtoehto on käyttää Metsähallituksen tai kunnan ylläpitämää laavua.

Herkullinen lakka (hilla) maistuu retkeilijälle.

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Vastaa